Velkommen til Familieenheten

Familieenheten er et forebyggende lavterskeltilbud. 
Ved familieenheten vil du møte mennesker som har utdanning og erfaring i å jobbe med barn og familier. Vi har blant annet bakgrunn som sosionomer, spesialpedagog og barnevernspedagog.
Tilbudet er gratis. 

     Hva kan vi tilby?

 • Familieveiledning
 • Gruppeveiledning (COS og ICDP)
 • Ungdomsklubb
 • Inn i jobb
 • Familieaktiviteter
 • Miljøterapeutisk arbeid i skolen


Du kan komme til oss hvis du har små eller store utfordringer i hverdagen. Ingen utfordring er for liten.

Vi har åpen dør. Du trenger ingen henvisning for å komme til oss.

Alle ansatte ved Familieenheten har taushetsplikt.

 

Tverrfaglig samarbeid 

Vi er for tiden 4 personer som er ansatt direkte i familieenheten.
Vi samarbeider med andre enheter for å skape et best mulig tilbud til Granes befolkning.
Koordinering av samarbeid mellom ulike tjenester i laget rundt familien.

 • Psykisk helse- og rus
 • Helsestasjonen
 • Flyktningetjenesten
 • Skole
 • Barnehage 

      Barnevern

 Kontaktinformasjon:

Telefon 75182294
Epost: familieenheten@grane.kommune.no
 

Kontakt

Monica Stuenes Brennhaug
Fagveileder spes.ped. / Prosjektleder familieenheten
E-post
Telefon 91 13 73 22

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industrivegen 2
8682 Trofors

Kart