Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

.

Barnehage / SFO

Målet med redusert foreldrebetaling er å lage en bedre sosial profil å kunne legge til rette for at flere skal få mulighet til å benytte tilbudet om barnehage- og SFO plass, selv om man har lav inntekt.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehage- eller SFO plass.

Foreldrebetalingen for barnehage er begrenset av maksimalprisen. Fra 1. januar 2023 er maksprisen satt til kr. 3.000,- pr. mnd. Kost/matpenger kommer i tillegg.

Fra barnet fyller 2 år kan dere også ha krav på gratis barnehage 20 timer i uka. Dette kalles gratis kjernetid. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det betyr at et barn med rett på reduksjon i foreldrebetalingen, har krav på 20 timer gratis barnehageplass, uavhengig av størrelsen på plassen så lenge det har fylt 2 år.

Fra 1. august 2023 har familien krav på rabatt hvis inntekten i husholdningen samlet er under kr. 615.590,- i året.

Siden det ikke er noen makspris i SFO blir beregningen for foreldrebetaling i SFO, annerledes enn beregningen for foreldrebetaling i barnehager. Utregningen for SFO skal ta utgangspunkt i kommunale tall for foreldrebetaling, dermed vil inntektsgrensene variere fra kommune til kommune.

En heltids- eller deltidsplass på SFO skal ikke koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kommer i tillegg. 

Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  • Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

 


Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Husk skattemeldinga

Før du skal søke om redusert foreldrebetaling, må du finne frem siste års skattemelding (selvangivelsen) og siste lønnsslipp. Dette må legges ved søknaden når du sender inn. Det er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.
 

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen har behandlet søknaden din, og er gyldig ut barnehage-/skoleåret.

Du må sende ny søknad hvert barnehage-/skoleår.

Du kan søke underveis i året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.
 

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet. Jfr. Forskrift
om foreldrebetaling i barnehager
§ 3b og § 3c.

 

.

Kontakt

Camilla Tverå
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart