Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

.

Barnehage

Målet er å lage en bedre sosial profil på foreldrebetalingen og legge til rette for at flere skal få mulighet til å benytte tilbudet om barnehageplass, selv om man har lav inntekt.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen for barnehage.


Fra 1. august 2022  er Maksprisen for en barnehageplass på kr. 3.050,- per måned. Kost/matpenger kan komme i tillegg.

Hvis familien samlet tjener under kr. 598.825,- i året, har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling. 

Når barnet er 2,3,4,5 år kan dere også ha krav på gratis barnehage 20 timer i uka. Dette kalles gratis kjernetid. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uansett om du har deltids- eller heltidsplass til barnet. Det betyr at et barn med rett på reduksjon i foreldrebetalingen, har krav på 20 timer gratis barnehageplass, uavhengig av størrelsen på plassen så lenge det har fylt 2 år.
 

SFO

Fra 1. august 2021 ble det også innført reduksjon i foreldrebetaling på SFO for elever på 1. - 4. trinn. 

En heltidsplass eller deltidsplass på SFO skal ikke koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. 

Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  • Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

 

Siden det ikke er noen makspris i SFO blir beregningen for foreldrebetaling i SFO, annerledes enn beregningen for foreldrebetaling i barnehager. 

Utregningen for SFO skal ta utgangspunkt i kommunale tall for foreldrebetaling, dermed vil inntektsgrensene variere fra kommune til kommune.

 


Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Husk skattemeldinga

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), for denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden ikke blir behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut barnehageåret. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i barnehageåret hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold, i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

 

.

Kontakt

Camilla Tverå
Kontormedarbeider
E-post
Telefon 75 18 22 00
Mobil 95 02 97 23

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart