Leksehjelp

Grane barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. 

Samarbeidsutvalget vedtok 02.05.2019 skolens forslag til leksepraksis etter at forslagene har vært drøftet både i personalet, elevrådet og FAU. 

Vi gir følgende lekser: 

  • Leselekse
  • Innlæring av nye ord og begreper
  • Lære den lille gangetabellen
  • Forskerspirer - å finne ut av ting som kan brukes i undervisningen dagen etter
  • Øve på å forklare fagstoff
  • Øve til prøver og framføringer

 

Leksehjelp er et gratis frivillig tilbud.
 

1.-4. klasse:

Vi vil dette skoleåret ha leksehjelp tirsdager og torsdager fra kl. 13.00–14.00.

Vi minner om at selv om skolen tilbyr leksehjelp er det viktig at foreldre følger opp sitt barns skolearbeid hjemme, og lager en plan for hva barna skal gjøre på leksehjelp.

 

 

5.-10. klasse:

Vi vil dette skoleåret ha leksehjelp tirsdager fra kl. 14.15-15.15.

Vi minner om at selv om skolen tilbyr leksehjelp er det viktig at foreldre følger opp sitt barns skolearbeid hjemme, og lager en plan for hva barna skal gjøre på leksehjelp.

 

 

.

Kontakt

Espen Abelsen
Ass.rektor
E-post
Telefon 47 75 42 23
Lillian Sætern
Rektor Grane barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 75 18 08 62
Mobil 41 54 42 85

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart