Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem eller skole er mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2. til 10. trinn).

Kommunen melder inn skysselever til Boreal, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Kontakt

Wenche Daleng
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 22 41
Mobil 47 61 47 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart