Spesialundervisning

Hvis du som forelder er bekymret for at barnet ditt ikke får godt nok utbytte av opplæringa, kan du kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning.


Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Spesialundervisning er et tilbud for elever som trenger noe annet enn den vanlige undervisninga. Spesialundervisning er en rettighet, men det må gjøres en faglig vurdering før retten inntrer.

Ta kontakt med skolen først, så tar de kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for faglig vurdering.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får spesielt tilpasset utstyr.

Kontakt

Monica Stuenes Brennhaug
Fagveileder spes.ped. / Prosjektleder familieenheten
E-post
Telefon 91 13 73 22