Norskopplæring

Hvem kan få tilbudet?

Grane kommune har et voksenopplæringstilbud til minoritetsspråklige i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er for de som etter lova har rett og plikt til det, men også de som ikke har rett til gratis opplæring kan delta. Disse må  betale en egenandel for undervisninga.

Hvordan få tilbudet?

Søknad om norskopplæring gjøres på elektronisk skjema. Du må levere kopi av pass og oppholdstillatelse sammen med søknaden. Oppholdstillatelse gis av politiet.

Hva tilbyr vi?

Grane kommune har et begrenset tilbud om norskopplæring. Inntil videre gis norskopplæring til bosatte flyktninger og familiegjenforente innbyggere med rett og plikt til norskopplæring.

Pris

Deltakere uten rett og plikt til norskopplæring må  betale en egenandel for undervisninga. Egenandelen er pr. i dag kr. 30.- pr. undervisningstime.

For deltakere med rett og plikt er opplæringa gratis.

Klage

Får du ikke tilbud om undervisning, vil vi gi deg en begrunnelse for dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon.

Klage på vedtaket skal sendes til kommunen. Overordnet klageinstans er Statsforvalteren i Nordland.

Kontakt

Wenche Daleng
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Mobil 47 61 47 00

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart