Hva er skolefritidsordning (SFO)?

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Den har som mål å gi barna fra 1. - 4. årstrinn tilsyn og omsorg.  SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov helt opp til 7. årstrinn.

 

Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår.

Kontakt

May Kristin Saugestad
SFO-leder
E-post
Telefon 48 10 66 96

Åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 
06.45-08.15 og 14.00-16.45

Torsdag:
06.45-16.45.

SFO følger skoleruta og holder stengt i alle skolens ferier og fridager. 

Adresse

Lyngvegen 3
8683 Trofors

Kart