Brann- og Redningstjenesten

Grane kommune har samarbeid med Vefsn kommune innenfor brann- og redningstjenesten.
Selv har Grane kommune 16 frivillige brann- og redningsmenn.

Feiing og branntilsyn er også en del av det interkommunale samarbeidet.


RING 110 VED AKUTT HJELP
 

Brann- og redningstjenesten har følgende hovedoppgaver: 

  • Innsatsstyrke ved branner 
  • Akutte ulykkessituasjoner 
  • Akutt forurensing 
  • Gjennomføre brannforebyggende oppgaver 
  • Tilsyn med særskilte brannobjekter 
  • Opplæring og øvelser av egne mannskaper 
  • Opplæring og øvelser i institusjoner, skoler etc. 
  • Feiing 
  • Tilsyn med piper og ildsteder 

Spørsmål vedrørende brannvern og andre brannfaglige spørsmål kan rettes til brann- og redningstjenesten 

Info - Grane kommune:

Telefon:  75182277
Epost til saksbehandler:   Borge.Steinmo.Johnsen@grane.kommune.no

Info - Vefsn kommune:

Telefon:  75 10 18 50
Epost til saksbehandlere: post@vefsn.kommune.no
Epost med informasjon til brann- og redningstjenesten: brannvakta@vefsn.kommune.no
Enhetsleder: Brannsjef Tor-Åge Holand, Telefon 75 10 10 00

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart