Tilsyn og feiing

Grane kommune har avtale med Vefsn kommune om feiing, utføre tilsyn og sjekke brannsikkerheten.


Feieren kommer hjem til deg for å feie å føre tilsyn med pipe og ildsted. Feieren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarsler og rømningsveier. Gjennomføring av feiing og tilsyn er behovsprøvd og basert på risiko.

Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget, sot mengde og hvordan du fyrer er ting feieren ser på. I tillegg ser feieren på den generelle brannsikkerheten. Ut fra dette gjøres en faglig vurdering av hvor ofte det bør feies og utføres tilsyn hjemme hos deg. Dette medfører at hyppigheten på feiing og tilsyn kan variere fra bolig til bolig.

Grane kommunes Forskrift om feie- og tilsynsavgift.


Utfyllende informasjon finner du her:


Kontaktinfo  -  Feiere:

Helge Salamonsen, formann, tlf. 48243954, e-post:  helge.salomonsen@vefsn.kommune.no
Lotte Gabrielsen, feier, tlf: 48098147, e-post:  lotte.gabrielsen@vefsn.kommune.no