Hva skal du bygge? Må det søkes?

Plan- og bygningsloven bestemmer at de aller fleste tiltak på en eiendom eller bygning er søknadspliktige. Med mindre det er gjort unntak i loven må det altså sendes inn søknad til kommunen, og tillatelse må være gitt før man kan sette i gang arbeidet.

Unntak: Plan- og bygningsloven § 20-5 angir en rekke konkrete tiltakstyper som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndighetene som søknad.
Grunnlaget for unntak er så vel det offentliges som tiltakshaveres behov for å slippe kommunal saksbehandling for mindre tiltak som ikke i særlig grad berører offentlige interesser eller nabo.


Her er en oversikt over viktige regler:

(Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

 

Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):


Ref: Huseierne.no

Naust

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for vannrelatert aktivitet.
Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Du kan søke på egenhånd dersom:

  • Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er under 70 m².

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom: 

  • Bygningen er over 70 m².

 

Søknadsskjema for byggesaker finner du her

 

.

Kontakt

Håkon Husby
Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 22 53
Mobil 48 25 97 39

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart