Hva skal du bygge? Må det søkes?

Plan- og bygningsloven bestemmer at de aller fleste tiltak på en eiendom eller bygning er søknadspliktige. Med mindre det er gjort unntak i loven må det altså sendes inn søknad til kommunen, og tillatelse må være gitt før man kan sette i gang arbeidet.

Unntak: Plan- og bygningsloven § 20-5 angir en rekke konkrete tiltakstyper som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndighetene som søknad.
Grunnlaget for unntak er så vel det offentliges som tiltakshaveres behov for å slippe kommunal saksbehandling for mindre tiltak som ikke i særlig grad berører offentlige interesser eller nabo.


Her er en oversikt over viktige regler:

(Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)


Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):

Tiltak utendørs - Uten meldeplikt


Ref: Huseierne.no


 

Kontakt

Ole Kristian Andersen
Bygningsingeniør
E-post
Telefon 75 18 22 53
Mobil 950 14 917

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart