Saksgang i byggesaker

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om ønsket bygg kan føres opp eller ikke.

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.


Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi mottar all informasjonen vi trenger for å behandle din søknad. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.
 

Vi oppfordrer alle til å sende inn søknad via digital søknadsløsning
 

Saksgang: 

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 77
Mobil 918 31 718

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart