Spørsmål om koronaviruset?

Saksgang i byggesaker

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om ønsket bygg kan føres opp eller ikke.

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.


Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi mottar all informasjonen vi trenger for å behandle din søknad. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Vi oppfordrer alle til å sende inn søknaden med vedlegg i Byggsøk.
 

Saksgang:

Saksgang - Byggesak 

Kontakt

Ole Kristian Andersen
Bygningsingeniør
E-post
Telefon 75 18 22 53
Mobil 950 14 917

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart