Lover / Forskrifter / ReferanserLov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven)


Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag


Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune


Endring av Kommunal forskrift om ferdsel med motorfartøy i innsjøer og vassdrag i Grane (PDF, 296 kB)
 

Nærmere regler for motorferdsel i utmark finnes på Miljødirektoratets hjemmeside
​​​​​​​