Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Oversikt over leiekjørere i Grane kommune


 

Oversikt over leiekjørere i Grane kommune
Område Nav Telefon
Fiplingdalen Oddvar Olsen 974 69 136
Fiplingdalen Stig Olsen 976 07 057
Fiplingdalen Roger Nilsen 413 17 608
Fiplingdalen Ole Jonny Johansen 909 95 484
Majavatn Tor Arne Reinfjell 480 56 468
Tomasvatn Frode Lian 476 67 348
Hele kommunen Grane Hytteservice 480 39 128
Hele kommunen Thomas Olufsen 918 19 536