Gatelys

Gatebelysningen er i første rekke motivert ut i fra sikkerhet og trafikkavvikling, samt i forhold til folks trygghetsfølelse.

Teknisk/Næringsavdelingen har ansvaret for forvaltningen av gatelys som er langs kommunale og fylkeskommunale veier.

Feil på gatelys på kommunale veier

Feil på gatelys på kommunale veier meldes til Teknisk/Næringsavdelingen.

Feil på gatelys på fylkesveier

Feil med gatelys på veier driftet av Statens Vegvesen (riksveier og større fylkesveier) meldes til Vegtrafikksentralen på telefon 175, eller på mail til amh@grane.kommune.no

Vedlikeholdsrutiner for gatebelysning

Skader på veilysanlegg utføres fortløpende. Retting av feil som mørklegger større områder utføres omgående. Med større områder forstås her utfall av flere gater eller veier eller at lange veistrekninger blir mørke.

Lysløyper

Det er etablert lysløyper på Trofors, i Svenningdal og i Fiplingdal.
Vedlikehold og drift av lysløypene utføres av Teknisk/Næringsavdelingen

Vedlikeholdsrutinene for lysløypene

Utfall av enkeltpærer på vinteren blir ikke rettet. Ved nedfall av linjer og lignende som kan være til fare for mennesker, dyr eller omgivelser utføres nødvendige sikringstiltak umiddelbart. Det vurderes deretter når permanent retting kan bli utbedret.
Feil på anlegget kan rettes til vakttelefon for Teknisk/Næringsavdelingen.


 

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart