Tilskudd til vedlikehold av private veier

Du kan søke Grane kommune om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av privat vei.

Søknadsfrist: 1. mars hvert år.


Følgende kriterier gjelder for tilskuddsordningen: 

  • private veier
  • du bor som fastboende
  • veilengden må være over 500 meter

Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om veiens lengde og beliggenhet samt hvilke eiendommer som betjenes av veien. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgis.

Vegforeninger der minst ett medlem er fastboende langs vegen kan også søke.
 

Elektronisk søknadsskjema vil kun være tilgjengelig i søknadsperioden, ca 1. februar - 1. mars

 


Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.
 

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart