Tilskudd til vedlikehold av private veier

Du kan søke Grane kommune om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av privat vei.

Søknadsfrist: 1. mars hvert år.


Følgende kriterier gjelder for tilskuddsordningen: 

  • private veier
  • du bor som fastboende
  • veilengden må være over 500 meter

Søknader om tilskudd må inneholde opplysninger om veiens lengde og beliggenhet samt hvilke eiendommer som betjenes av veien. Kontaktperson med navn, adresse og kontonummer må oppgis.

Vegforeninger der minst ett medlem er fastboende langs vegen kan også søke.

Søk om tilskudd til sommer- og vintervedlikehold av privat vei via vårt elektroniske søknadsskjema


Klageadgang
Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage