Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.


Opprettelse av eiendom skjer gjennom to trinn

 1. Tillatelse til opprettelse av eiendom skjer etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven. Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen har mottatt komplett søknad.
   

  Skjema - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak

  Kommuneplanens arealdel har begrensning for fritidseiendommer på maks 1 mål/dekar, ønsker du fradelt større tomt må det søkes dispensasjon. Gjelder da også ved tilleggstomt, der arealet blir over 1 dekar totalt, for fritidsboliger.

 2. Delingstillatelse blir gjennomført etter matrikkelloven, gjennom en oppmålingsforretning. Her blir grensepunktene merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret (Matrikkelen), og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses. Saksbehandlingsfrist er 16 uker. 

Etter det er gitt tillatelse til deling går saken automatisk videre til oppmåling, med mindre man søker om utsettelse av oppmålingsforretning.

Vedlegg til søknaden:

 • Kart som viser ønsket grense.
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.
   

Hva skjer når ny tomt er opprettet?
Den nye tomta blir tildelt et nytt gårds- og bruksnummer og tinglyst. Dette er det kommunen som ordner med. Når ny tomt er tinglyst sendes det ut matrikkelbrev til rekvirenten.
Behandlingsgebyr sendes i egen forsendelse.
Når tomta er tinglyst må selger og kjøper selv ordne med skjøte og tinglysing av dette.

 

Søknadsskjema for eiendomssaker finner du her

 

.

Kontakt

Trond Emil Ånes
Fagarbeider oppmåling
E-post
Telefon 75 18 22 52
Mobil 91 69 42 68

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart