Grensejustering

For å gjøre en eiendomsgrense mer hensiktsmessig kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommer. Det kan enten gjøres ved grensejustering (innenfor 5 % av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5 %.

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer (ensidig eller tosidig). Grensejustering er ment kun for små arealer for å rette ut eller få et bedre grenseforløp mellom to eiendommer, og ikke for å overføre areal.

Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent (eierne) må fylle ut skjemaet «Rekvisisjon av oppmålingsforretning» og sende dette til kommunen. Kommunen vil deretter vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Hvis kriteriene for grensejustering ikke er oppfylt må du søke om arealoverføring. 

Skjema - Rekvisisjon av oppmålingsforretning|

 

Kontakt

Trond Emil Ånes
Fagarbeider oppmåling
E-post
Telefon 75 18 22 52
Mobil 91 69 42 68

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart