Sammenslåing av eiendom

Eier du flere eiendommer som ligger inntil hverandre og som utgjør en enhet, kan du begjære eiendommene slått sammen. Det vil si at en eller flere av eiendommene går ut som egne enheter, og at du blir sittende igjen med ett gårds- og bruksnummer på din eiendom.


Før sammenslåing kan skje, må noen vilkår være oppfylt

  • Det må være samme tinglyst hjemmelshaver på de involverte eiendommene. Alle tinglyste hjemmelshavere må underskrive begjæringen.
  • Eiendommene kan ikke ha ulike heftelser. Dersom dette er tilfellet, må forholdet til panthavere og rettighetshavere avklares først. Dette vil med andre ord si at tinglyste panthavere eller rettighetshavere må frafalle sitt pant/sin rettighet i de eiendommene som skal gå ut.

I tillegg er det andre forhold som kan ha innvirkning på om eiendommer kan sammenslås

  • Eiendommene som slås sammen bør utgjøre et sammenhengende areal
  • Kommunen kan nekte å slå sammen eiendommer med ulike gårdsnummer.

Krav om sammenslåing av eiendommer settes fram på eget skjema som underskrives av alle tinglyste hjemmelshavere. Eiendommer som skal slås sammen blir registrert i Matrikkelen, og melding sendes til tinglysing. Etter sammenslåingen sendes ut nytt matrikkelbrev over den gjenstående eiendommen til dere.

Her finner du skjema - Krav om sammenslåing

 

Kontakt

Trond Emil Ånes
Fagarbeider oppmåling
E-post
Telefon 75 18 22 52
Mobil 91 69 42 68

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart