Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Renovasjonsordningen i Grane

Grane kommune er blant 11 Helgelandskommuner som er tilknyttet SHMIL.
Søndre Helgeland Miljøverk IKS  (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ble stiftet i 14. juni 1995 for å ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling


SHMILs administrasjon og hovedkontor ligger på Åremma Avfallsanlegg i Vefsn kommune. Her har selskapet deponi, et optisk sorteringsanlegg for husholdningsavfall, garasje, sorteringshall og lagerhall. Deres deponi er godkjent for mottak av ordinært avfall og forurensede masser. De har uttak av metangass som brukes som oppvarming og oppsamling av sigevann fra deponiet. 

I Grane er det etablert utendørs gjenbruksstasjon der du leverer avfall basert på volum.
Gjenbruksstasjonen har begrenset åpningstid

Se åpningstider her
 

Kontaktinfo:

SHMIL
Åremvegen 99
8664 Mosjøen
Tlf: 75 11 39 50
Epost: post@shmil.no