Drikkevannskvalitet

Grane kommune har særdeles god drikkevannskvalitet. 
Vi tar jevnlige prøver av drikkevannskvaliteten. Analyseresulateter viser at vannkvaliteten tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.
Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.


Drikkevannet skal være rent, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge.
Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten.

I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger. Kommunalt vann leveres gjennom det kommunale ledningsnettet, og forutsetter tilknytning til dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplan, ved søknad om byggetillatelse, eller ved egen søknad å knytte seg til kommunalt vann. Kommunens forpliktelser er begrenset til hovedvannforsyningssystemet, for eksempel ledningsnett og installasjoner, som kommunen selv har ansvar for. Forbrukeren har ansvar for eget ledningsnett frem til kommunens ledningsnett.


 

Kontakt

Håkon Husby
Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 22 53
Mobil 48 25 97 39

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart