Koble til vann og avløp

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å sende oss en forespørsel. Send inn din forespørsel om forhåndsuttalelse om muligheten for å koble til vann og avløp.


 

 Tilkobling

 Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på
 forhånd være godkjent av kommunen.

 Ferdigmelding

 Når tiltaket er gjennomført sendes det inn en ferdigmelding. 
 Dette gjøres av ansvarlig foretak.

 Innvendig arbeid

 Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på
 innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

 Utvendig arbeid  

 Søknad (sanitærmelding) må være godkjent før rørlegger 
 kan  begynne arbeidet på utvendige installasjoner.
 Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på
 private og offentlige vann- og avløpsledninger. 
 Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til
 kommunen.

 Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om
 gravemelding.

Kontakt

Håkon Husby
Ingeniør
E-post
Telefon 75 18 22 53
Mobil 48 25 97 39

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart