Tilskudd til private vannverk

Ihht. Retningslinjer for tilskudd til private vann- og avløpsanlegg, er tilskuddssatsen 20 % av godkjente kostnader. Kostnadene må ved søknaden være dokumentert sånn at totale kostnader kan godkjennes som grunnlag for utbetaling av tilskudd.
 


Retningslinjer for tilskudd til private vann- og avløpsanlegg
Vedtatt av Grane Kommunestyre 20.12.2005:

  • Tegninger av anlegget og hvilken løsning som velges skal på forhånd godkjennes av Teknisk avd. Det skal også legges ved et kostnadsoverslag som godkjennes.
  • Når forhåndsgodkjenning er gitt kan arbeidet utføres.
  • Eier av anlegget sender en anmodning om utbetaling til Grane kommune når arbeidet er ferdig der kopier av faktura er vedlagt.
  • Teknisk avd. kontrollerer anlegget.
  • Tilskuddet blir utbetalt til eier av anlegget når arbeidet er godkjent.
  • Tilskuddssats: 20 % av godkjente utgifter, oppad begrenset til 20 % av godkjent kostnadsoverslag.

Det er ikke budsjettert med tilskudd til private vann- og avløpsanlegg. Budsjettendring foretas av Formannskapet i hver enkelt sak.
 

Her kan du søke om tilskudd til private vann- og avløpsanlegg via vårt elektroniske søknadsskjema  

Kontakt

Børge Steinmo Johnsen
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 26
Mobil 91 83 17 18

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart