Bekymringsmelding eller akuttberedskap

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss.

.

Slik melder du fra til barnevernet

Vi ønsker primært at du sender bekymringsmeldingen via elektronisk bekymringsmelding
Du kan også ringe oss eller møte opp personlig i Vefsn kommune som er vertskommune. Du som privatperson kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.
 

Hva skjer videre med bekymringsmeldingen?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.
Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom det er åpenbart at den er grunnløs.
Det skal snarest gjennomføres en undersøkelse - senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. 
 

Telefonnummer Indre Helgeland barnevernvakt:

99285300
Er situasjonen akutt og utenom ordinær kontortid, kan du ta kontakt med barnevernstjenestens vakttelefon.

116111
Alarmtelefonen er for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året, og besvarer henvendelser på telefon, chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

02800
Politiet
 

Meldeplikt

Hvem har meldeplikt?

 

.

Kontakt

Elisabeth Wulff Hansen
Barnevernsleder
Telefon 99 28 52 45
Hege Bjørhusdal
Fagleder barnevern
Mobil 99 28 52 42

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Vefsn kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Grane. 

Kontaktinformasjon Servicetorget: Telefon 75 10 10 00 (mellom kl. 10.00-14.00) 
Kontaktinformasjon Barnevern: Telefon 99 28 52 47
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, Mosjøen.

Det er også mulig å møte barneverntjenesten ved kommunehuset på Trofors når dette er avtalt på forhånd. 

Indre Helgeland barnevernvakt har telefonnummer 99285300 som kan benyttes ved akutte henvendelser kveld, natt og helger.