Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Bli besøkshjem

Besøkshjem er en familie som ansettes av barneverntjenesten for å ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier.

Hva er et besøkshjem?

Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få gode opplevelser i hverdagen. Det gir også slitne foreldre en mulighet for avlastning. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.
 

Hvem kan bli besøkshjem?

En forutsetning er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år - og uten store livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.
 

Politiattest

Besøksforeldre må framlegge politiattest.
 

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger gode voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.
 

Hvordan bli besøkshjem?

1. Fyll ut denne søknaden og send den til Barnevernet i Grane. (Sett inn link til skjema)

2. Barnevernet kaller deg inn til et intervju.

3. Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.

4. Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her.

5. Når barnevernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Du vil få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse. Deretter skrives det arbeidskontrakt.


.

Kontakt

Mona Krutnes
Enhetsleder barnevern
E-post
Telefon 75 18 22 55
Mobil 911 37 322

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Lørdag - søndag: Stengt

Sommertid 1. juni - 31. august:

Mandag - fredag: 08.00-15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Barnevernstjenesten har vakttelefonnummer 99285300 som kan benyttes ved akutte henvendelser kveld, natt og helger. 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart