Hasteplassering av barn

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk umiddelbare hjelpetiltak.

Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Er det fare for at forholdene i hjemmet er vesentlig skadelidende for barn, kan barnevernets leder eller påtalemyndigheten, uten samtykke fra foreldrene, umiddelbart vedta midlertidig å plassere barnet utenfor hjemmet.

Vedtaket skal snarest godkjennes av lederen i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

 

.

Kontakt

Elisabeth Wulff Hansen
Barnevernsleder
Telefon 99 28 52 45
Hege Bjørhusdal
Fagleder barnevern
Mobil 99 28 52 42

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Vefsn kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Grane. 

Kontaktinformasjon Servicetorget: Telefon 75 10 10 00 (mellom kl. 10.00-14.00) 
Kontaktinformasjon Barnevern: Telefon 99 28 52 47
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, Mosjøen.

Det er også mulig å møte barneverntjenesten ved kommunehuset på Trofors når dette er avtalt på forhånd. 

Indre Helgeland barnevernvakt har telefonnummer 99285300 som kan benyttes ved akutte henvendelser kveld, natt og helger.