Spørsmål om koronaviruset?

Individuell plan og koordinator

Om du har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at du får et helhetlig tjenestetilbud tilpasset akkurat deg. Du har også rett til en koordinator som sørger for helhetlige tjenester og nødvendig oppfølging. 


Det er Tjenestekontoret som har det overordna ansvaret for tildeling av individuell plan og oppnevning av koordinatorer.  

En individuell plan skal:

  • bidra til at bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av bruker
  • avklaring av brukerens mål, ressurser og behov for tjenester. Videre skal det foretas en vurdering, og tiltak som kan bidra til å dekke brukers bistandsbehov skal koordineres
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og bruker, eventuelt pårørende og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene

Hvem kan få tilbudet?

Du som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over lengre tid.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om tilbudet ved å bruke søknadsskjemaet for individuell plan.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Hva skjer videre med søknaden?

Du kan forvente svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saken ikke kan behandles innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 59

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Skolevegen 23
8680 Trofors

 

Kart