Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport.

Hvem kan få tilbud om ledsagerbevis?

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du få et ledsagerbevis. Du må være over 8 år. 

Søk om ledsagerbevis via vårt elektroniske søknadsskjema

Husk å legge ved et passfoto av deg selv.

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. Du kjøper selv ordinær billett, og kan ta med deg ledsager gratis på steder som godtar ledsagerbevis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du kan forvente svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saken ikke kan behandles innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 906 95 963

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart