Logopedi

Logopedi handler om utredning, terapi og kompensatoriske teknikker for vansker med kommunikasjon, spising og svelging. Det er lege som henviser til logopedibehandling/undersøkelse.

Kommunen har ingen kommunalt ansatt logoped for voksne. Personer som har behov for logopedibehandling henvises til privatpraktiserende logopeder.

Personen tar selv kontakt med aktuell logoped og avtaler time. Logopeden vurderer henvisningen, sender inn papirer til Helfo og ordner med vedtak om logopedhjelp.

Privatpraktiserende logoped i Grane: 

Indre Helgeland logopedtjeneste
 

Tildelingskontoret i kommunen kan gi mer informasjon og bistå i formidlingen, ta kontakt med oss på telefon 90695963.

Logopedibehandling dekkes av Helfo, viser til  folketrygdlova, §5-10 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 51
Mobil 90 69 59 63

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart