Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

TT-kort

Transporttjenesten (TT-kort) er et tilbud om drosjetransport for personer som er varig forflytningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problemer med å bruke vanlig kollektivtransport.

Hvem kan få tilbudet? 

  • Søker er varig forflytningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming
  • Søker har vesentlige vanskeligheter med å bruke vanlig kollektivtransport
  • Funksjonshemmingen har minimum 1 års varighet

Slik søker du 

Send inn elektronisk søknad om TT-kort

Du må legge ved legeerklæring til søknaden

Saksbehandlingen

Tjenestekontoret for helse og omsorg, behandler søknadene og tildeler tjenesten. Det er imidlertid Nordland fylkeskommune som administrerer ordningen og fastsetter kriterier for tildeling, samt tidspunkt for innmelding av nye brukere.
Antall brukere er begrenset av et brukertak gitt av fylkeskommunen.
Søkere som ikke får søknaden innvilget kan klage på vedtaket til Koordinerende enhet. I klagen skal du angi hva du ønsker endre i vedtaket og begrunne dette.

Kontakt

Hege Paulsen
Saksbehandler helse- og omsorgsavdelingen
E-post
Telefon 75 18 08 59

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Skolevegen 23
8680 Trofors

 

Kart