Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeuten har fokus på aktivitet og deltakelse, og arbeider helsefremmende og forebyggende også for barn og unge.


Vi gjør undersøkelser og kartlegginger. Årsak til oppfølging kan variere fra forsinket motorisk utvikling og/eller aktivitetsutfordringer, til større og mer sammensatte vansker.

Foresatte eller ungdommen selv kan ta kontakt med Fysioterapitjenesten direkte. Andre tjenester/instanser kan ta kontakt etter avtale med foresatte/ungdommen. Ta gjerne kontakt med spørsmål eller for samtale.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig, enten i våre lokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeuten tilbyr:

  • spesialkompetanse om barn og unge og hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer innvirker på helse.
  • undersøkelse og vurdering og eventuell behandling/oppfølging av henviste barn
  • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler om fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling.


Les mer her:

Fysioterapi for barn og unge

Ergoterapi og barns helse

Gebyr om du ikke møter til avtalt time

Vi opplyser om at dersom du ikke møter til avtalt time og ikke melder avbud (telefon eller SMS) senest 24 timer før, vil du bli belastet med et gebyr. Undersøkelse/vurdering: kr. 639,- Behandling/veiledning/oppfølging: kr. 422,-.

Kontakt

Carlos Cruz (permisjon til 1.1.2024)
Manuellterapeut /fysioterapeut
E-post
Telefon 90 81 63 38
Rebecca Ljung
Fysioterapeut
E-post
Telefon 90 81 63 38

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart