Fysioterapi for voksne

Hva tilbyr fysioterapeutene?

  • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
  • Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens behov. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Klikk her for å lese mer om hva fysioterapi er

Klikk her for å lese mer om hva manuellterapi er

Hvem kan få tilbud om fysioterapi?

  • Hjemmeboende og beboere på institusjon. Tilbudet gis til de som har behov for forebygging, rådgivning eller opplæring for å unngå helseskader.
  • Voksne med behov for behandling for en sykdom eller skade.
  • Kommunal fysioterapi gjelder de som av ulike årsaker har vansker med å komme seg til fysioterapeut på institutt.

Hvordan få tilbudet?

Du trenger ikke henvisning fra lege for å time hos kommunal fysioterapeut/manuellterapeut.
Fysioterapitjenesten gjør vi en faglig vurdering av ditt behov og hva vi kan tilby.
 

Egenandel og gebyr om du ikke møter til avtalt time

Fra 01.01.2017 vedtok regjeringen en endring i regelverket for fysioterapi. Denne går ut på at alle over 16 år (uansett diagnose) nå må betale en egenandel for fysioterapi.

Egenandel

Egenandelene blir rapportert inn til Helfo to ganger per måned, og du mottar automatisk frikort (samme for lege og fysioterapi/manuellterapi) etter at du har betalt kr. 2921 pr. år (2022). Har du betalt inn for mye blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk.

Gebyr om du ikke møter til avtalt time

Vi opplyser om at dersom du ikke møter til avtalt time og ikke melder avbud (telefon eller SMS) senest 24 timer før, vil du bli belastet med et gebyr:
Undersøkelse/vurdering: kr. 639,-.
Behandling/veiledning/oppfølging: kr. 422,-.

Kontakt

Rebecca Ljung
Fysioterapeut
E-post
Telefon 90 81 63 38
Carlos Cruz (permisjon til 1.1.2024)
Manuellterapeut /fysioterapeut
E-post
Telefon 90 81 63 38

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart