Spørsmål om koronaviruset?

Fysioterapi for voksne

Hva tilbyr fysioterapeutene?

  • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
  • Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens behov. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Klikk her for å lese mer om hva fysioterapi er

Hvem kan få tilbud om fysioterapi?

  • Hjemmeboende og beboere på institusjon. Tilbudet gis til de som har behov for forebygging, rådgivning eller opplæring for å unngå helseskader.
  • Voksne med behov for behandling for en sykdom eller skade.
  • Kommunal fysioterapi gjelder de som av ulike årsaker har vansker med å komme seg til fysioterapeut på institutt.

Hvordan få tilbudet?

Du trenger ikke henvisning fra lege for å time hos kommunal fysioterapeut/manuellterapeut.. 
Fysioterapitjenesten gjør vi en faglig vurdering av ditt behov og hva vi kan tilby.
 

Kontakt

Carlos Cruz
Manuellterapeut /fysioterapeut
E-post
Telefon 908 16 338

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Skolevegen 23
8680 Trofors

 

Kart