Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjon. Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med oss på helsestasjon.

Helsestasjonstjenesten sikrer at alle barn får tilbud om vaksiner og helseundersøkelser. Foreldre får informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, og støtte til mestring og positiv utvikling. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

 

 

Ammeveiledning

Jordmødre gir ammeforberedende informasjon under svangerskapet. 

Etter fødsel vil jordmødre og helsesykepleiere kunne tilby ammeveiledning i tråd med nasjonale retningslinjer. Her kan du lese mer om dette: https://www.fhi.no/ml/amming-og-morsmelk/

Informasjon om amming på helsenorge.no

Ammehjelpen
 

Vaksiner for barn

Her finner du informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet
 

Før og etter vaksinasjon

Gi beskjed til helsesykepleier dersom

  • barnet har allergi eller andre helseproblemer
  • barnet nylig har fått medisiner eller andre vaksiner
  • mor har fått medisiner som nedsetter immunforsvaret under svangerskapet og/eller mens hun ammer

Etter vaksinasjon bør man vente i 20 minutter før man forlater helsestasjonen.

De fleste barn får liten eller ingen reaksjoner etter vaksinering, men noen kan få milde og forbigående reaksjoner, som lett feber. Får barnet feber over 39˚C og/eller nedsatt allmenntilstand, kan dette være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret for barnet.

Kombinasjonsvaksine

Kombinasjonsvaksine gir beskyttelse mot flere sykdommer i en og samme sprøyte. Flere av vaksinene i programmet gis på denne måten. Det innebærer færre stikk for barnet og gir mindre reaksjoner på stikkstedet enn når vaksinene blir gitt hver for seg.

Oversikt over hvilke vaksiner barnet har fått

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon. Oversikt over barnets vaksinasjoner finner du på Vaksinetjenesten på www.helsenorge.no Spør gjerne helsesykepleier om du lurer på noe.

Ta kontakt med helsestasjonen for vaksiner utenom program, for eksempel ved reise.

Kontakt

Heidi Skar
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 18 22 63

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart