Jordmor og svangerskapskontroll

Jordmortjenesten

Kommunen har jordmor som utfører svangerskapsomsorg. Hun tilbyr også prevensjonsveiledning med innleggelse av spiral og p-stav, samt at hun tar livmorhalsprøver av alle kvinner i kommunen som ønsker det.

Jordmor Kjersti Kismul har kontordager i Grane på mandager.

Svangerskapsomsorg:

Alle gravide har rett til gratis oppfølging i svangerskapet. Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor. Alle gravide tilbys tidlig ultralyd i svangerskapsuke 11-14. Dersom den gravide er over 35 år, eller fyller 35 år før hun skal føde, tilbys hun NIPT-test. Ta derfor tidlig kontakt med din fastlege om dette gjelder for deg.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12, før dette er det greit at du har vært til en konsultasjon hos din fastlege.
  • Det er ønskelig at partner deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen.
     

Rutinekontroller

Uke 8-12: Første kontroll + Livsstilssamtale

Uke 17-19: Rutinekontroll - Ultralyd Fødepoliklinikk

Uke 24: Rutinekontroll

Uke 28: Rutinekontroll + Ammesamtale

Uke 32: Rutinekontroll

Uke 36: Rutinekontroll + Fødselssamtale

Uke 38: Rutinekontroll

Uke 40: Terminkontroll + Henvendelse til trivselskontroll ved fødeavdelingen i uke 41.
 

I tillegg tilpasses oppfølgingen til den enkeltes behov slik at det er mulig med hyppigere kontroller dersom behovet er tilstede.
 

Etter fødsel

Vi tilbyr tidlig hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

I tillegg kan 6-ukerskontroll for mor etter fødsel bestilles hos jordmor.

I forhold til det nyfødte barnet har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.

 

Aktuelle linker:

Svangerskap:

Helsenorge: Om å være Gravid

Helsedirektoratet: Svangerskap, fødsel og barsel

FHI: Svangerskap og fødsel

Mattilsynet: Mat for gravide

Kjenn liv

NAV: Informasjon til deg som har fått, eller venter barn

Stine Sofie foreldrepakke

Bekkenbunnstrening

Amming, ernæring, kost:

Helsenorge: Spedbarnsmat og amming

Helsedirektoratet: Hvordan du ammer ditt barn

Ammehjelpen

Psykisk helse, rus, vold i nære relasjoner:

Av og til - Alkohol i svangerskapet

Trygg mammamedisin: Informasjon om bruk av medisiner under graviditet og amming

Helsenorge: Vold og overgrep

Prevensjon:

Sex og samfunn (prevensjon)

Kontakt

Kjersti Kismul
Jordmor
E-post
Telefon 75 18 08 80

Jordmor har kontordager på mandager ved legesenteret. 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart