Skolehelsetjenesten

Sammen med foreldre og skolens personale ønsker skolehelsetjenesten å arbeid aktivt for at elevene skal trives på skolen og opprettholde/utvikle god helse - både fysisk og psykisk.

I skolehelsetjenesten arbeider helsesykepleier Anita Nilssen.

Kontakt oss

Helsesykepleier har fast trefftid på begge skolene i Grane. Elevene/foreldrene kan komme uten timeavtale og prate om det de har lyst til og når de har behov for det. 

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Helseundersøkelser

1. klasse- Helseundersøkelse med lege, fysioterapeut og helsesykepleier
3. klasse - Individuell helseundersøkelse + lengde /vekt 
8. klasse- Individuell helseundersøkelse + lengde/vekt 

Vaksinasjoner

2. klasse - Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio               
6. klasse - Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7. klasse - Vaksine mot humant pappilom virus(HPV) for jenter (også for gutter fra høsten 2018).  
10. klasse - Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Helseopplysning i grupper/klasser

I Grane kommune har vi prioritert tema på ulike klassetrinn.
Småtrinnet - Kroppen min og kosthold.
Mellomtrinnet - Psykisk helse, pubertet og kosthold/fysisk aktivitet.
Ungdomstrinnet - Psykisk helse, rus, seksuelt overførbare infeksjoner, kosthold og fysisk aktivitet.

Tverrfaglig samarbeid

Skolehelsetjenesten samarbeider med / henviser til andre faggrupper rundt elever med ulike behov for å kunne ivareta elevens utvikling på best mulig måte.

Oppfølging av elever med spesielle behov

Elever med behov for spesiell oppfølging eller spesielle tjenester blir ivaretatt ved at det etableres en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen er sammensatt av foreldre/foresatte og de som samarbeider nærmest rundt barnet. Dette kan være skole, skolehelsetjeneste, fastlege eller andre hjelpetjenester. Elever som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Kontakt

Monica Grande
Sykepleier i skolehelsetjenesten
E-post
Telefon 75 18 22 62
Mobil 48 28 90 58
Anita Nilssen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 18 22 64
Mobil 91 36 92 95

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart