Hukommelseteam

Hukommelseteamet i Grane kan tilby:

  • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
  • Kartlegging av hjelpebehov
  • Informasjon om hjelpemidler


Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er at hukommelsen blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige gjøremål. Demenssykdom har flere symptomer enn hukommelsesproblemer. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.  Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig del av det å bli eldre.

Å ta kontakt med hukommelseteamet er et uforpliktende lavterskeltilbud.
Tilbudet er gratis.
Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.
 

Nyttig informasjon og eksterne lenker


Hukommelseteamet i Grane:

  • Hilde Paulsen, sykepleier/koordinator
  • Åse Annie Arntsberg, spesialhjelpepleier
     

Grane kommunes Demensplan 2016 - 2020 (PDF, 290 kB)

 

.

Kontakt

Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 75 18 08 52
Mobil 90 68 91 48

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart