Utlån av hjelpemidler

Grane kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.


Hva får du?

Hos oss kan du låne hjelpemidler som:

  • krykker, stav, rullator og manuell rullestol
  • toalettstol, toalettforhøyer, dusjstol og badekarbrett

Har du vesentlig redusert funksjonsevne eller har behov for å låne hjelpemidler over lengre tid, søker du NAV om varig utlån. Søknadsskjema for hjelpemidler hos NAV. Kontakt hjemmetjenesten dersom du trenger hjelp til å søke.


Mer informasjon om hjelpemidler og kontakt med hjelpemiddelsentral.

 

Krav til søker:

  • Du må være bosatt eller oppholde deg i Grane kommune.
  • Hjelpemidlene skal i utgangspunktet hentes og leveres av brukerne.

Dersom du ikke kan hente selv:

  • Hjemmetjenesten kan hente og bringe. Ta kontakt på telefon 95 84 01 31 eller 41 66 56 25.

Hva koster det?

Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.

Slik søker du:

Det er ikke søknadsskjema for korttidslån av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.

Hva skjer videre?

Utlånsperioden er i utgangspunktet tre måneder, men kan forlenges ved at du kontakter hjemmetjenesten.

Har du vesentlig redusert funksjonsevne eller har behov for å låne hjelpemidler over lengre tid, søker du NAV om varig utlån. Søknadsskjema for hjelpemidler hos NAV. Kontakt hjemmetjtenesten dersom du trenger hjelp til å søke.

Kontakt

Mona Trælnes
Hjelpemiddelkontakt
E-post
Mobil 95 84 01 31

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart