Spørsmål om koronaviruset?

Kreftomsorg

Kommunens kreftsykepleier kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen.
Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt.
Kreftsykepleier skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal kunne koordinere disse ved behov.


Kreftsykepleier kan bistå med

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt pr telefon direkte, eller via kommunens tjenestekontor

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Sara Åhrèn
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 476 52 596

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart