Kreftomsorg

Kommunens kreftkontakt kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen.
Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt.
Kreftkontakt skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal kunne koordinere disse ved behov.

 

Kreftkontakt kan bistå med

•    Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
•    Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
•    Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
•    Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
•    Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig


 
Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt pr telefon direkte, eller via kommunens tjenestekontor.

Tilbudet er gratis.

 

.

Kontakt

Linda Lindsø
Sykepleier
E-post
Telefon 75 18 08 52
Mobil 47 65 25 96

Åpningstider

Hjemmetjenesten i Grane kommune er døgnbemannet. 
Vakttelefon: 41 66 56 25

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart