Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Kreftomsorg

Kommunens kreftsykepleier kan bistå pasienter og deres pårørende i alle faser av sykdommen.
Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt.
Kreftsykepleier skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og skal kunne koordinere disse ved behov.


Kreftsykepleier kan bistå med

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ønskelig

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt pr telefon direkte, eller via kommunens tjenestekontor

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Sara Åhrèn
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 75 18 08 52

Adresse

Skolevegen 23
8680 Trofors

 

Kart