Besøk ved sykehjemmet / helsetunet

Oppdatert 25. mai 2022:

Det er nå påvist smitte med covid-19 på Grane helsetun. Som følge av dette er det behov for forsterkede smitteverntiltak.
Vi ber de besøkende bruke munnbind og ellers følge anvisninger fra personalet.

Hilsen kommunelegen i Grane
 

Smittevern

Besøkende skal vaske/sprite hendene før besøk. Det blir ført besøksprotokoll med dato, navn, hvilken avdeling som er besøkt og telefonnummer for alle besøkende. Besøkende skal bruke munnbind i alle fellesområder og på beboers rom. Besøkende må holde eget munnbind.

  • Det er mulig å besøke pasientene uten å avklare besøk i forkant. Det er en forutsetning at pasienten ikke er smittet eller bor på en avdeling med smitteutbrudd
  • Besøk trenger ikke å avklares med sykehjemmet i forkant, men det bør vurderes å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand
  • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Besøk på sykehjemmet kan kun foregå på beboers rom.

 

 

Generelle regler 

Besøkende som er bekreftet med covid-19, eller sannsynligvis har sykdommen, skal ikke komme på besøk på sykehjemmet. Heller ikke besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene.

  1. Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk.
  2. Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter med smitte i husstand/tilsvarende nær skal ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eksempel ved alvorlig sykdom og døende. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og skal bruke munnbind.
  3. Besøkende som er definert som øvrige nærkontakter kan komme på besøk om de tester seg i henhold til råd og ikke har symptomer.
  4. Besøkende som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres for eksempel ved alvorlig sykdom og døende. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test.

 

 

Henting av beboer for samvær utenfor sykehjemsområdet

  • De som kommer for å hente beboer, må tilfredsstille kriteriene for besøk.
  • De som skal møte beboer, må tilfredsstille kriteriene for besøk.
  • Aktiviteten som skal gjennomføres, må risikovurderes.