Besøk ved sykehjemmet

I samråd med smittevernlegen er Grane sykehjem stengt for besøkende frem til ny informasjon blir gitt.

Alle planlagte arrangementer ved sykehjemmet er avlyst/utsatt.

Er du pårørende og har spørsmål som gjelder en av dine nærmeste pårørende kan personalet ved sykehjemmet kontaktes på telefon 75 18 08 53.