Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Besøk ved sykehjemmet / helsetunet

Nye smittevernregler og besøksrutiner på Grane helsetun, gjeldende fra 15.07.2021.

.

Kommunen følger nasjonale råd, og tillater mer besøk og nærkontakt for sykehjemsbeboere. Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk. De fleste av beboerne våre er fullvaksinerte. Risiko for å bli syk av Covid-19 er nå betydelig redusert, selv om det ikke kan utelukkes helt.

 • Avtalt besøkstid oppheves fra dags dato. Hovedinngang vil være ulåst på dagtid frem til 20:00.

 

 • Man må fortsatt være frisk før man besøker beboere på sykehjem. Personer som er i isolasjon, skal ikke besøke institusjonen. Det samme gjelder i hovedsak for personer som er i karantene. Covid-19-forskriften § 6j gir unntak fra karantene for personer som samme dag har testet negativt, slik at de kan besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende.
 • Besøkende fra røde kommuner i Norge, samt besøkende fra røde Land/områder utenfor Norge anbefales 10 dager karantene før de besøker beboer på sykehjem. Hvis du kommer fra et område med forhøyet smittespredning så ber vi også om at du tar koronatest før du kommer til Grane. Skal du oppholde deg over lengre tid i Grane er det ønskelig at du også tester deg 2-3 dager etter ankomst til kommunen. Unntak fra dette gjelder for besøk til alvorlig syke/døende og for besøkende som er fullvaksinerte.
 • Når pårørende/besøkende har reist fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lavere smitterisiko, følges smittevernrådene for området med høyest smitterisiko – både ved besøk/samvær i og utenfor institusjonen.
 • Følg med i media og på informasjon fra lokale myndigheter. På helsedirektoratets koronaside oppdateres det jevnlig hvilke kommuner som er underlagt nasjonale tiltak i henhold til kapittel 5 i covidforskriften:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-pasienter-og-beboere#beboere-i-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner-har-rett-til-a-motta-besok-som-ma-gjennomfores-i-trad-med-nasjonale-smittevernrad

 • Sykehjemsbeboere som har fått 2 vaksinedoser kan ha nærkontakt med besøkende som har fått 1 eller 2 vaksinedoser. Det må gå 3 uker etter 1. vaksinedose før man har nærkontakt.
 • Egne regler gjelder for alvorlig syke/døende.
 • Vi ber om at alle besøkende fortsatt holder 1 meters avstand til ansatte og andre beboere, og at besøkende har med seg- og bruker munnbind. Sprit hendene får du går inn på avdelingen.
 • Besøk gjennomføres på beboerens eget rom.
 • Besøkende må fylle ut navn og telefonnummer på liste som henger på beboers romdør.
 • Institusjonen ber besøkende ta kontakt så snart som mulig hvis de blir syke i løpet av de første dagene etter besøket, slik at mulig smitte blir fanget opp.