Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Derfor er god hygiene et viktig tiltak for å begrense smitte i befolkningen.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Se også:

Håndhygiene

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene i stedet rengjøres med såpe og vann.
 • Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker.
  Derfor anbefaler vi ikke rutinemessig bruk av engangshansker, se Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt
 • Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Bruk av munnbind

FHI har gjennomgått vitenskapelige artikler som har vurdert effekten av munnbind på antatt friske personer i befolkningen, og vurdert bruken av munnbind i dagens situasjon.

FHI anbefaler ikke bruk av munnbind til befolkningen, med unntak av pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 under transport til eller fra helsetjenesten.

Videre anbefaler FHI at personer selv med lette luftveissymptomer bør være hjemme inntil en dag etter at vedkommende føler seg frisk. Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus skal isoleres hjemme.

Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig:

 • Ikke kjøp munnbind som trengs i helsetjenesten (munnbind klasse II eller IIR, eller åndedrettsvern)
 • Bruk av munnbind erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på 2 meter.
 • For at munnbindet skal ha en smitteforebyggende effekt for den som har det på må det sitte tett rundt munn og nese. Her er to instruksjoner:
 • Munnbind har begrenset effekt og levetid. De har kun effekt overfor større partikler (som dråper) og må byttes med jevne mellomrom.
 • Munnbind er ubehagelig å ha på, og som regel vil ufaglærte personer som har munnbind på, hyppig berøre munnbindet og ansiktet for øvrig. Dersom man har vært i kontakt med urene flater, kan man fort komme i kontakt med øyne og munn og på denne måten øke risikoen for smitte. Unngå derfor å berøre munnbindet med hendene når du har det på uten at hendene først er vasket eller desinfisert.
 • Kast brukt munnbind i vanlig husholdningsavfall og vær nøye med håndvask både før og etter du tar på et munnbind

Klesvask og rengjøring i hjemmet

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus, kan renhold utføres som vanlig. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og der isolering i hjemmet er aktuelt: Hjemmet ditt bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskinen og vaskes på minimum 60 grader.

Rengjøring av felles fasiliteter

Selv om mye er stengt, er det fortsatt mange felles fasiliteter der mange mennesker er innom. Det kan være arbeidsplasser, transportmidler, offentlige toaletter, serveringssteder, butikker og annet. SARS-CoV-2 (covid-19-viruset) lar seg enkelt fjerne med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Som hovedregel kan renhold følge ordinære rutiner. Man bør likevel gjennomgå lokale renholdsplaner og vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger med tanke på for eksempel hyppighet og organisering. For mer detaljert informasjon, se:

Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten - FHI

 

 

OBS ! Grane kommune har hentet denne infoen fra eksterne nettsider, og er ikke ansvarlig for evt. oppdatering eller mangel på info. Vil du lese mer om korona/covid-19 kan du gå videre til:

FHI sine nettsider


eller

Regjeringens nettsider

 

.