Informasjon om koronavaksiner

16. mars 2022 kan du få vaksine mot korona

Dette tilbudet er for deg som:

• Ønsker 1. dose.

• Ønsker 2. dose. (minst 21 dager siden dose 1 for voksne over 18 år, 8-12 uker siden dose 1 for barn mellom 5-18 år).

• Ønsker oppfriskningsdose og har tatt 2. dose vaksine for minst 4,5 måneder siden og er over 18 år.

• Har fått brev fra spesialisthelsetjenesten med anbefaling om 4 dose som oppfriskningsvaksine.

Har du hatt Koronasykdom?

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte < 65 år mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.

For mer utfyllende informasjon se:

https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjo.../koronavaksine/...

For å melde deg til time, ta kontakt på telefon 75180850.

Ønsker du time til vaksine utover våren må du selv ta kontakt med oss for påmelding.

Vi har ingen planlagte vaksinasjonsdager utover våren, men organiserer dette ved behov.

Informasjon om Covid-19 vaksinering pr. 4. februar 2022

Grane kommune har nå gitt ut tilbud til alle som kan få oppfriskningsvaksine pr. nå.

Det blir ingen vaksinering i neste uke, men vi har vaksinedager 16. februar og 23. februar.
Videre vaksineringsdager er ikke planlagt.

Har du fått tildelt time, men ikke møtt av ulike årsaker- ta kontakt for ny time om det er ønskelig.

Har du mottatt SMS fra kommunen at du nå kan bestille time, ta kontakt for timetildeling av time dersom du ønsker det.

 

Generell informasjon på flere språk 

Disse videoene forklarer på et enkel måte: 

Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19? 
Hva er en vaksine? 
Hvordan fungerer vaksiner? 

Bokmål, engelsk, arabisk, dari, pashto, polsk, russisk, somali, tigrinja, tyrkisk, urdu, pluss andre videoer på nord-samisk. 
Filmene er brukt og justert med tillatelse fra Folkhälsomyndigheten i Sverige. Flere språk kommer.

Om vaksinering - informasjon på flere språk on Vimeo

 

Videre følger informasjon om vaksinering til ulike grupper

Vaksinasjon av nærkontakter

Det høye smittetrykket i Norge nå kan gi flere utfordringer i vaksinasjonsarbeidet.
FHI anser at vaksinasjon ut fra et smittevernfaglig ståsted kan gå som vanlig.
Nærkontakter kan vaksineres dersom de har tatt negativ test samme dag og er asymptomatiske. Retningslinjene og testregimet som nærkontakt skal følges som vanlig også etter vaksinasjon.
På Folkehelseinstituttets nettsider finner dere tekst for publikum som gir råd for vurderinger av om symptomer som oppstår etter vaksinasjon skyldes bivirkninger eller nyoppstått covid-19: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#bivirkninger-eller-symptomer-etter-vaksinasjon

 

 

Vaksinasjon av gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom, spesielt i 2. og 3. trimester.
FHI anbefaler nå grunnvaksinasjon til alle gravide som ennå ikke er grunnvaksinert, uavhengig av trimester.

Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon med koronavaksine i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, derimot kan koronasykdom påvirke svangerskapet selv ved mild sykdom hos mor. Mange andre land har hatt denne generelle anbefalingen i lengre tid.
Gravide anbefales også oppfriskningsvaksine. Det er særlig viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3 trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden 2. dose, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide

Her kan du lese mer om gravide og ammende - FHI

 

Oppfriskningsdose (dose 4) til personer med alvorlig svekket immunforsvar som har fått 3 doser i grunnvaksinering

Dette gjelder for personer med alvorlig svekket immunforsvar, denne gruppen må fremvise dokumentasjonen i form av brev fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentere bruk av immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene.

De personer som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien tilbys oppfriskningsdose (dose 4) med minimum 3 måneders intervall uten at dette må vurderes på nytt av lege.
Har du fått dokumentasjonen i form av brev fra spesialisthelsetjenesten hvor du ble anbefalt en tredje dose i grunnvaksinasjon og fått denne vaksinen, kan du bestille time til oppfriskningsdose. Det samme gjelder deg som bruker noen av medikamentene som du finner på denne listen:  https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/aktuelle-saker/2021/oversikt-over-medikamentell-behandling-av-immunmedierte-lidelser-der-vi-anbefaler-3.dose-med-vaksine-mot-covid-19/

 

Råd om 3. dose til immunsupprimerte gjelder for alle aldersgrupper

Comirnaty har nå fått godkjenning for bruk av tre doser som grunnvaksinasjon for barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at også barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar grunnvaksineres med tre doser.

For barn i alderen 5-11 år brukes Comirnaty 10 μg/dose. For ungdom i alderen 12-17 år brukes Comirnaty 30 μg/dose. Intervallet mellom dose 2 og dose 3 skal være minimum 4 uker. Oppfriskningsdose er ikke godkjent for noen under 18 år.

 

Oppfriskingsdose for de med 2 doser + infeksjon (over 18 år)

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte < 65 år mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.

EU har imidlertid besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test. Covid-19-forskriften gir også lettelser rundt smittekarantene for personer i Norge begrenset inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til de som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.

Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

 

Dette gjelder ungdom 16-18 år:

For de eldste ungdommene er det en tydelig anbefaling om grunnvaksinasjon, og denne gruppen bør ta imot grunnvaksineringen (2 doser). Det er altså årskullene i videregående skole-alder (2005, 2004 og 2003-kullene) som har en tydelig anbefaling om å la seg grunnvaksinere. De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Dette gjelder for ungdom 12-15 år(2006-2009):

Kan vaksineres med 1 eller 2 doser Comirnaty dersom foresatte/barnet selv ønsker det. Gjelder også for de i 2006-kullet som har fylt 16 år. En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Gjennomgått infeksjon regnes som en immunologisk hendelse og reduserer behovet for vaksinedoser. Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser.

Dette gjelder for barn 5-11 år(2010-2016):

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det) I barne- og ungdomspopulasjonen er det for de fleste en åpning for (kan), men ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Gjennomgått infeksjon regnes som en immunologisk hendelse og reduserer behovet for vaksinedoser.

For mer informasjon ang. vaksinering av barn og unge se:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 

Ved spørsmål kontakt Grane kommunes vaksinetelefon 75180850. Telefonen er betjent på hverdager klokken 10.00-14.00.

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Mobil 909 34 739

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart