Oppfriskningsdoser koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5. 

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Det er også åpnet opp for at dersom du er i aldersgruppen 18-64 år og ikke har noen risikotilstander, har du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det. 

Ønsker du å benytte tilbudet, ta kontakt med helse og omsorgsavdelingen på telefon 75180850. Telefonen er betjent på ukedager mellom klokken 10 og 14.

Les mer om vaksinen på nettsiden til FHI 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart