Vaksinesenteret avvikles i september

Klikk for stort bilde

Grane kommune er nå helt i innspurten med å sette covid-19 vaksiner på kommunens befolkning.
Den elektroniske påmeldingen er stanset.

For å komme i mål er vi avhengige av innbyggere som prioriterer å møte til fremskyndet dose 2, da logistikken rundt vaksinene er utfordrende. Ett vaksineglass inneholde 6 doser covid-19 vaksine, etter åpning/utblanding er det kort holdbarhet (6 timer) på vaksinen, og etter opptrekk har vi kun 1 time før vaksinen må være satt. Vi er derfor avhengige av å ha 6 personer tilgjengelige for vaksinasjon når vi blander et glass for å unngå å måtte kaste vaksiner. På bakgrunn av dette er det også utfordrende for oss å endre timer vi har satt opp. I tillegg har vi begrensede muligheter for å finne andre som kan stille til vaksinering på kort varsel, da vi ikke har ventelister lengre.

Er du derimot syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke møte til vaksinasjon, men melde fra så raskt som mulig at du uteblir fra oppsatt time.

Noen få påmeldte har vi enda ikke fått tak i- tross flere forsøk, disse bes nå ta kontakt med oss pr. telefon.

Er det flere innbyggere som ønsker vaksine mot covid-19, ta kontakt snarest. Vi kommer til å vaksinere hver onsdag ut september, samt en oppsamling 3. november. Andre vaksinasjonsdager vil bli planlagt etter behov.

For å melde deg på kan du ringe eller sende SMS til vaksinetelefonen: 90934739, telefonen er betjent hverdager mellom kl. 09:00 og 14:00.

Gjennomføring av vaksinasjon av innbyggere som velger å vente med vaksinasjon, vil bli gjennomført med en annen løsning. Informasjon kommer.

Vaksinasjon av barn fra 12-15 år

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Samtykkeskjema finnes her: https://www.fhi.no/.../2021_08_24-samtykkeskjema...

Informasjonsbrev og samtykkeskjema er sendt hjem med elevene fra skolen. Ingen barn vil bli vaksinert uten utfylt samtykkeskjema.

Vi planlegger å starte denne vaksineringen onsdag i uke 37. 7. klasse har ikke fått informasjonsark og samtykkeskjema med seg fra skolen enda, da vi starter med årskullene 2006-2008.

Covid vaksinasjon med dose 3 i Grane kommune

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg til kommunen når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon. Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

*Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon

*alvorlig og moderat primær immunsvikt

*aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

*avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

*Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår: https://www.legeforeningen.no/.../oversikt-over.../

*Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

*Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Dokumentasjonen må medbringes vaksinestedet og skal kun fremvise dette for å godtgjøre at de tilhører en gruppe som kan motta tilbud om dose tre. Dette er taushetsbelagt informasjon etter helsepersonellovens § 21. Pasientene må selv velge om de vil fremvise personsensitive informasjon. Hvis de ikke ønsker dette vil de etter hvert motta et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at de er i en gruppe som kan motta et tilbud om tredje dose, og pasienten kan velge å vente på dette.

Kommer du inn under gruppe 1 eller gruppe 2 som kan vaksineres, med annen dokumentasjon, enn brev fra spesialisthelsetjenesten, kan du melde deg til vaksinering av dose 3 ved å ringe vaksinetelefonen 90934739.

Har du mottatt brev fra spesialisthelsetjenesten kan du også ringe for å melde deg på til dose 3 av covid-19 vaksinen.

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Mobil 909 34 739

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart