Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Åpner for påmelding til koronavaksinering for deg som er i alderen mellom 18 og 64 år

Klikk for stort bildeGrane kommune er forespeilet en økning i antall covid-19 vaksiner i løpet av sommeren. I denne forbindelse ønsker kommunen å ha klar lister over innbyggere som ønsker vaksinen.

Grane kommune har kontaktet innbyggere fra 65 år og oppover pr. telefon for tilbud om vaksine.

For å kartlegge innbyggere i alderen 18-64 år som ønsker vaksine, åpner vi nå for elektronisk påmelding.


Hvem får koronavaksine nå?

Les mer om dette på vår side for statusoppdateringer. Grane kommune følger prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon fra FHI: https://www.fhi.no/.../koronav.../hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

 

Er du over 67 år og ikke har mottatt telefon om time til vaksinering, ber vi om at du kontakter oss.

Kommunen har mottatt varsel om større vaksineleveranser mot slutten av sommeren. For best mulig planlegging av sommervaksinasjonen er det viktig at alle mellom 18 år og 65 år melder seg i kø for vaksinasjon allerede nå.Bestille time for vaksinering


Ønsker du å motta vaksine mot covid-19, ber vi om at du melder deg på til vaksinasjon.

Dette skjer via vårt digitale skjema for bestilling av covid-19 vaksine. Klikk her for å åpne skjemaet. 

Merk: Du må bruke BankID (kodebrikke eller på mobil) for å logge inn.

 

Har du ikke mulighet for å melde deg på vaksinering digitalt, kan du ringe vaksinetelefonen 90934739 for påmelding. Denne telefonen er betjent på hverdager mellom klokken 9 og 14. 

 


Pårørende kan bestille

Pårørende kan bestille vaksinasjon for deg ved å logge seg på skjemaet med sin BankID.


Når og hvordan får jeg beskjed om min tur?

Etter at du har sendt inn påmeldingsskjemaet for vaksinering, vil Grane kommune kontakte deg på telefon for time til vaksinering.


Kan jeg møte opp, eller må jeg bestille vaksinering?

Du kan ikke få vaksine uten å ha meldt deg på vaksinering, og deretter fått tildelt time.


Hva gjør jeg hvis jeg har bruk for tolk?

Du har rett til tolk. Tolk er gratis.

Har du behov for tolk, ta kontakt på telefon 90934739. De bestiller vaksinetime, og tolk ved behov.

Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.


Hvordan avbestille jeg timen?

Dersom du ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, må du ringe 90934739 for å avbestille timen.


Praktisk informasjon og oppmøte på vaksinasjonssted

Hvor foregår vaksineringen?


Grane helsetun, Almvassvegen 5, 8683 Trofors. Inngangen finner du på langveggen på helsetunet, ca. rett over den kommunale barnehagen.

I lokalene hvor det pågår vaksinering, vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.


Tilbyr kommunen skyss til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må selv ordne deg transport til vaksinelokalet.

Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?

Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. Hvis du bruker blodfortynnende medisiner må du vente i 30 minutter, og har du tidligere hatt en alvorlig allergisk reaksjon må du vente i 60 minutter.


Hva må jeg huske på når jeg møter til timen?

Møt presis, dette for å overholde smittevernstiltak.

Bruk munnbind.

Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde.

Vaksinen settes i overarm, ha på vaksinasjonsvennlig tøy, f.eks. t-skjorte.


Kan jeg ta med meg ledsager?

Ja, du kan ha med deg nødvendig ledsager hvis du for eksempel er blind/svaksynt eller har andre funksjonelle behov.


Får jeg et bevis på at jeg er vaksinert?

Når du er vaksinert registreres det i det nasjonale registreringssystemet som kalles SYSVAK. Det betyr at du kan logge inn på Min Side på Helsenorge.no og skrive ut en bekreftelse på at du er vaksinert.


Kan jeg møte opp til timen selv om jeg er syk?

Nei, du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon hvis du:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter covid-19


Allergier og medikamenter

Gi beskjed hvis du:

  • Har hatt allergisk reaksjon på vaksinasjon tidligere.
  • Har hatt alvorlige allergiske reaksjoner på mat, medisiner eller annet.
  • Bruker blodfortynnende medisiner. Bruker du warfarin/marevan skal siste INR være under 3,5. Det er ikke nødvendig å måle INR rett før vaksinasjon dersom nivået har vært stabilt.

 

Plan for vaksinering

Når kan jeg regne med å bli vaksinert?


Grane kommune setter fortløpende alle vaksiner vi får tilsendt, Folkehelseinstituttet har forespeilet pr. 26.03.21 en økt leveranse fra produsentene til Norge nå utover våren. Oppdatert skjema for forventet vaksinering av befolkningen finner du her: https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/

 

Hvem blir prioritert først?

Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet.

Du finner mer informasjon om prioriteringsrekkefølgen på FHI sine nettsider.

 

Må jeg ta vaksinen?

All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot korona (covid-19).

Det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg.


Om vaksinen

Hvor mye koster det å vaksinere seg mot korona?

Vaksinasjonen mot korona (covid-19) er gratis.


Hvilke vaksiner kan vi få?

Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Pr. 26.03.21 har Grane kun mottatt en type vaksine og den er fra produsenten BioNtech og Pfizer. Du vil bli tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/utvikling-av-covid-19-vaksine/

 

Hvor mange doser består vaksinen av?

Alle koronavaksiner som er tilgjengelige nå (25. mars) settes to ganger med noen ukers mellomrom. Det er vaksinens sammensetning som gjør det nødvendig å vente mellom første og andre dose.

I løpet av våren er det ventet at flere typer vaksiner blir tilgjengelige. Også vaksiner der det bare behøves én dose.


Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående.

Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.


Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?

Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

 

Skal barn og unge under 18 år ta vaksinen?

Nei, barn og unge under 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er barn 16-18 år som er i risikogruppene.

Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres.

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne.


 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart