Koronavaksine

Klikk for stort bildeOppdatert 22. januar 2020:

 

Det er til nå satt 32 vaksiner i Grane kommune, inkludert vaksinering av helsepersonell.

Kommunen følger vaksinasjonsprioriteringene fra folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/


Befolkningen i Grane vil bli oppringt for time til vaksinasjon etter denne prioriteringslisten.

Er du over 65 år og ikke mottatt telefon fra kommunen med spørsmål om du ønsker vaksine eller ikke, ta kontakt med servicetorget på telefon 75 18 22 00 (mandag til fredag kl. 10:00-14:00).

Har du tidligere mottatt denne telefonen vil du bli oppringt for time til vaksinasjon når det blir din tur. Når du har fått time er det viktig at du møter til rett tid, da vi setter opp tidspunkt for timer for å kunne følge nasjonale smittevernregler.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)
 • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet. Vaksinasjonen vil da bli utsatt. Telefon: 90 93 47 39

Slik foregår vaksinasjonen 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose gis etter noen ukers mellomrom. 

Dosene Grane Kommune har fått til nå er mRNA-vaksinen Comirnaty, produsenten BioNTech som blir satt med minst 21 dagers mellomrom. Time til dose 2 vil du bli også bli oppringt for. For mer informasjon om denne vaksinen se: https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

Etter vaksinasjonen 

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. 

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via www.melde.no.

Vi ber også om at personer som ønsker vaksine mot covid-19, som oppholder seg og skal oppholde seg i kommunen, uten registrert bostedsadresse i Grane, registrerer seg ved å ringe servicetorget tlf: 75 18 22 00 (mandag til fredag kl. 10:00-14:00), eller sender e-post til: post@grane.kommune.no

 


Oppdatert 6. januar 2020: 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.


Grane kommune startet vaksineringa 6. januar da 12 beboere i sykehjemmet fikk sin vaksine. 

Kommunen vil i løpet av uke 1 ta kontakt pr. telefon med alle innbyggere over 65 år for å kartlegge ønske om vaksinering eller ikke.

Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefale vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 

OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp