Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Hva er KAD?

Kommunal akutt døgnpost er en kommunal tjeneste for deg som bor i Grane kommune som trenger innleggelse, men som ikke trenger spesialisert behandling i sykehus. Du kan få et like godt, eller bedre tilbud, gjennom et kort opphold på KAD. Posten ligger i Grane sykeheim.

 

Det er kun leger som kan legge inn pasienter

Innleggelsen må være avtalt på forhånd med vakthavende lege. 

På KAD er det sykepleier hele døgnet og tilgang på lege på dagtid. På kveld/natt/helg kommer legevaktlegen på tilsyn ved behov.

Hva tilbyr vi?

Vi har senger som kan benyttes både til fysiske tilstander og rus/psykiatri.
Du må ha avklart diagnose før du kommer til oss, men trenger observasjon eller pleie og enklere medikamentell behandling. 

Eksempler på diagnoser som kan egne seg for KAD:

  • infeksjoner som trenger intravenøs antibiotika
  • dehydrering/uttørking
  • avklarte skader som trenger smertelindring og hjelp til mobilisering
  • avklarte smertetilstander som trenger innleggelse
  • diare eller forstoppelse (obstipasjon)
  • forverring av kjent psykisk lidelse, ikke suicidalitet, psykose eller utagering

Liggetid og visitt

KAD er beregnet på akutte tilstander eller forverrelser som trenger innleggelse i 1-3 døgn. Sengene skal ikke benyttes til pasienter som trenger avlastning, korttidsopphold eller rehabilitering.

Vi har ingen spesiell visittid, så du er velkommen til å besøke en pasient når det måtte passe på dag eller kveld.

Kontakt

Linda Gunnarsen Svartvatn
Enhetsleder omsorg
E-post
Telefon 75 18 08 52
Mobil 90 68 91 48

Åpningstider

Grane sykehjem er bemannet hele døgnet.

Telefon til avdelingen: 902 36 588
Pasienttelefon: 906 84 476

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart