Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Kommunelegen i Grane

Vi legger vekt på at legetjenesten skal være godt tilgjengelig for alle som er bosatt i Grane kommune, andre som har fastlege ved kontoret, samt de som midlertidig oppholder seg i kommunen og har behov for legetjenester.

Haakon Ljosland og Edgars Girons er fastleger ved Grane kommunelegekontor. I tillegg har vi en stilling for turnuskandidat.Bestill legetime via internett

Fornye resepten på nett

 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Kontakt

Haakon Ljosland
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 18 08 80

Åpningstider

Kontoret er åpent alle hverdager klokken 08.30 - 15.00

Telefonen stengt: 
Alle dager klokken 11.30 - 13.00
Tirsdager: klokken 08.00 - 09.00

Kommunelegen i Grane har sommertid fra 1. juni - 31. august: 
Åpningstid klokken 08.00 - 15.00

Adresse

Industrivegen 2
8680 Trofors

Kart