Spørsmål om koronaviruset?

Kommunelegen i Grane

Vi legger vekt på at legetjenesten skal være godt tilgjengelig for alle som er bosatt i Grane kommune, andre som har fastlege ved kontoret, samt de som midlertidig oppholder seg i kommunen og har behov for legetjenester.

Haakon Ljosland og Edgars Girons er fastleger ved Grane kommunelegekontor. I tillegg har vi en stilling for turnuskandidat.Bestill legetime via internett

Fornye resepten på nett

 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Kontakt

Haakon Ljosland
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 18 08 80

Åpningstider

Kontoret er åpent alle hverdager klokken 08.00 - 15.00

Ekspedering telefon og skranke:
09:00 – 11:00 og 13:00 – 14:30

Adresse

Industrivegen 2
8680 Trofors

Kart