Kommunelegen i Grane

Vi legger vekt på at legetjenesten skal være godt tilgjengelig for alle som er bosatt i Grane kommune, andre som har fastlege ved kontoret, samt de som midlertidig oppholder seg i kommunen og har behov for legetjenester. 


Les mer om bestilling av legetime via internett

Les mer om hvordan du kan fornye resepter

 
Nyttige linker: 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39

Åpningstider

Kommunelegen i Grane: 

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.

Telefon: 751 80 880
Legevakt: 116 117
Medisinsk nødtelefon: 113

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart