Kommunelegen i Grane

Vi legger vekt på at legetjenesten skal være godt tilgjengelig for alle som er bosatt i Grane kommune, andre som har fastlege ved kontoret, samt de som midlertidig oppholder seg i kommunen og har behov for legetjenester.

Haakon Ljosland og Edgars Girons er fastleger ved Grane kommunelegekontor. I tillegg har vi en stilling for turnuskandidat.Bestill legetime via internett

Fornye resepten på nett

 

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Kontakt

Haakon Ljosland
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 18 08 80

Åpningstider

 

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.
 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart