Miljørettet helsevern

Ta kontakt med helsetjenesten hvis du kjenner til forhold i kommunen som kan være skadelig for helsa.


Miljørettet helsevern er viktig i kommunens folkehelsearbeid. Dette gjelder faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte, kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn. For å kunne gjøre dette er vi til en viss grad avhengige av å få henvendelser fra publikum

Noen saksområder innen miljørettet helsevern:

 • ha oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • vern av drikkevannskilder i samarbeid med Mattilsynet
 • forurensning til luft, jord og vann
 • støysaker, f.eks. støy fra trafikk, industri, konserter/kulturarrangementer, bygg- og anleggsvirksomhet.
 • strålingskontroll, f.eks. radon, elektromagnetisme og UV-stråling (solarier).
 • behandling av avfall og avløpsslam
 • hygieniske forhold i bygninger
 • gi godkjenning og ha tilsyn med barnehager og skoler
 • friluftsbad, bassengbad, og campingplasser
 • helseaspekt i planlegging, f.eks. uttalelser til regulerings- og bebyggelsesplaner, byggesaker og universell utforming
 • forebygge ulykker

Kommuneoverlegen kan kreve at saker som innebærer negativ innvirkning på folks helse, eller som er brudd på lov eller forskrift blir rettet opp.

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern

Åpningstider

Kommunelegen i Grane: 

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.

Telefon: 751 80 880
Legevakt: 116 117
Medisinsk nødtelefon: 113

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart