Smittevern

Kommunen har en rekke oppgaver for å forebygge, avdekke og følge opp tilfeller av smittsom sykdom. Dette inkluderer også en plikt til å opplyse om smittsomme sykdommer, samt gi råd og veiledning til innbyggerne.

Varsling av smitte

Leger, sykepleiere, jordmødre eller helsesykepleiere som mistenker eller påviser tilfeller av enkelte typer smittsom sykdom skal varsle kommuneoverlegen. Når det ikke er mulig skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Kommuneoverlegen skal videreformidle varselet til Statsforvalteren i Nordland, samt Folkehelseinstituttet.

Utbrudd er definert som:

  • flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom
  • to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (f.eks. hotell/feriested, utstyr, næringsmidler, vann)

Tidlig varsling av utbrudd er viktig. Ved utbrudd av smittsom sykdom skal derfor kommuneoverlegen umiddelbart varsles, som så varsler Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren . Nødvendige tiltak blir da iverksatt.

Les mer i smittevernplan for Grane kommune (PDF, 2 MB)

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39

Åpningstider

Kommunelegen i Grane: 

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.

Telefon: 751 80 880
Legevakt: 116 117
Medisinsk nødtelefon: 113

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart