Barnevaksinasjonsprogrammet 0 - 20 år

helsestasjonen og skolen får alle barn og ungdom i alderen 0 til 20 år tilbud om å ta Folkehelseinstituttets anbefalte vaksiner.

Hva tilbyr vi?

De første 16 månedene blir du og barnet invitert til hyppige kontroller og samtaler med helsesøster eller lege. Deretter er det kontroller hvert år. 

Samtalene på helsestasjonen kan være individuelle eller i barselgruppe. I barselgruppen møter du foreldre med barn i samme alder. Du får tilbud om å vaksinere barnet etter barnevaksinasjonsprogrammet
Dette starter i 6-ukersalderen.  

Vaksiner 0 - 5 år


Vaksiner 6 - 20 år


I tillegg gir vi vaksine mot tuberkulose (BCG). Dette er for barn i definerte risikogrupper, og gis vanligvis i spedbarnsalder.
 

Oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år


Du kan skrive ut et vaksinasjonskort til bruk i utlandet. 
 

Pris

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis.
Influensavaksine og reisevaksiner må du betale for.

 

.

Kontakt

Heidi Skar
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 18 22 63

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart