Spørsmål om koronaviruset?

Influensavaksine

For gravide og visse sykdomsgrupper kan det være farlig å få influensa.  Virusene som forårsaker influensa endrer seg ofte, og risikogruppene anbefales derfor å vaksinere seg på nytt hvert år.  Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i perioden september-oktober. Full beskyttelse oppnås etter 1 til 2 uker.


Disse anbefales å ta influensavaksinen

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt.

Du bør ta influensavaksine hvis du:

 • er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • er minst 65 år gammel
 • har diabetes
 • har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
 • husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter, det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Les mer her på helsenorge.no

Kontakt

Haakon Ljosland
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 18 08 80

Åpningstider

Kontoret er åpent alle hverdager klokken 08.00 - 15.00

Ekspedering telefon og skranke:
09:00 – 11:00 og 13:00 – 14:30

Adresse

Industrivegen 2
8680 Trofors

Kart