Tuberkulose

Alle flyktninger, asylsøkere og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse før oppstart i skole eller arbeid.

Personer som de siste tre årene har oppholdt seg tre måneder eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose, som skal jobbe i helsetjeneste eller barneomsorg skal gjennomføre tuberkuloseundersøkelse før oppstart i arbeid.
 

Hva er tuberkulose?

​​​​​Tuberkulose er en sykdom forårsaket av tuberkelbakterier. Den rammer oftest lungene, men kan også ramme andre organer i kroppen. 

Bakteriene som forårsaker tuberkulose kan ligge latent i kroppen i lang tid, til og med år, uten å gjøre deg syk. Dette kalles latent tuberkuloseinfeksjon. En person med latent tuberkuloseinfeksjon er ikke smittefarlig.
 

Symptomer på tuberkulose

​De viktigste tegnene på tuberkulose i lungene er:​
  • En hoste som varer mer enn et par uker
  • Feber
  • Tap av appetitt
  • Vekttap
  • Generell følelse av å være syk
  • Svette om natten

 

Du kan lese mer om tuberkulose på Folkehelseinstituttet sin nettside

 

.

Åpningstider

Kommunelegen i Grane: 

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-15.00.
Tirsdager stenges telefonen klokken 14.00.

Skranken er åpen alle dager fra klokken 08.30-11.30 og 13.00-15.00.
Tirsdager åpnes skranken klokken 09.00 og stenges klokken 14.00.

Telefon: 751 80 880
Legevakt: 116 117
Medisinsk nødtelefon: 113

Adresse

Almvassvegen 5
8683 Trofors

Kart