Akutt psykisk helsehjelp

Selvmordsfare, psykose, forvirring

Dersom det oppstår en situasjon på ettermiddag, kveld og helg der det er behov for umiddelbar hjelp, ta  kontakt med interkommunal legevakt.

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart