Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten på tlf. 116 117. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Akutt psykisk helsehjelp

Selvmordsfare, psykose, forvirring

Dersom det oppstår en situasjon på ettermiddag, kveld og helg der det er behov for umiddelbar hjelp, ta  kontakt med interkommunal legevakt.

 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart