Barn som pårørende

BARN SOM PÅRØRENDE – HVEM ER DE?

Det er barn mellom 0-18 år som har psykisk syke foreldre, foreldre som ruser seg, foreldre med en alvorlig somatisk sykdom eller skade, søsken som er somatisk eller psykisk syke og barn som er etterlatt - det vil si hvor den ene eller begge foreldrene er døde.

Alle barn som pårørende har krav på informasjon. Helsearbeidere har en plikt til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging av barn som pårørende. 

BARNEANSVARLIG

Barneansvarlig i Grane kommune er Berit Rise, telefon 75182271.
I sin rolle som barneansvarlig skal hun bidra til å fremme barneperspektivet og formidle kunnskap om hvilke tjenester som er tilgjengelige. Hovedfokus er barn som pårørende.

Det er etablert barnekontakter i flere av de kommunale tjenestene i Grane kommune.  


Tips til mere informasjon om Barn som pårørende:

Brosjyrer:

Skreddersyr tilbud til familiene (PDF, 897 kB)

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart