Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Pakkeforløp psykisk helse og rus for barn, ungdom og voksne

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Aktuelle pakkeforløp er;

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Kontaktinformasjon for saker som gjelder barn og unge:

Psykisk helse- og rustjenesten, telefon 75 18 22 71.

Berit Rise er forløpskoordinator barn og unge. Dette er den som koordinerer arbeidet i enkeltsaker. 

Kontaktinformasjon for unge over 18 og voksne:

Psykisk helse- og rustjenesten, telefon 75 18 22 71.

Berit Rise er forløpskoordinator barn og unge. Dette er den som koordinerer arbeidet i enkeltsaker. 

Kontakt

Berit Rise
Enhetsleder psykisk helse- og rustjenesten
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 992 52 512

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industrivegen 2
8680 Trofors

Kart