Pakkeforløp psykisk helse og rus for barn, ungdom og voksne

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Aktuelle pakkeforløp er;

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Kontaktinformasjon for saker som gjelder barn og unge:

Psykisk helse- og rustjenesten, telefon 75 18 22 71.

Berit Rise er forløpskoordinator barn og unge. Dette er den som koordinerer arbeidet i enkeltsaker. 

Kontaktinformasjon for unge over 18 og voksne:

Psykisk helse- og rustjenesten, telefon 75 18 22 71.

Berit Rise er forløpskoordinator barn og unge. Dette er den som koordinerer arbeidet i enkeltsaker. 

Kontakt

Berit Rise
Fagleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 75 18 22 71
Mobil 99 25 25 12

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
ukedager (man.-fre.)
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart